Monthly Archives: Ocak 2014

Derneğimizin Genel Kurulu Yapıldı

] ÇHA- Merkezi  Ankara’da  bulunan  Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu Donkişot Çevre Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Doğa ve Çevre alanında İhtisaslaşmış medya mensuplarını bir çatı altında toplayan Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği olağan

Çevre ve Sağlık Hakkında

Temiz bir çevre insan sağlığı ve refahı için temel niteliktedir. Ancak çevre ve insan sağlığı arasındaki etkileşimler son derece karmaşık olup, değerlendirilmeleri güçtür. Bu durum ihtiyati tedbire başvurulmasını özellikle faydalı kılmaktadır. Sağlığa

Çevre Kirliliği Nedir?

Doğal çevre kirliliğinin sınıflandırılması Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate alındığında doğal çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır: 1- Fiziksel Kirlenme 2- Kimyasal Kirlenme 3- Biyolojik Kirlenme

Çevre Nedir?

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam. Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre